Zakończone 2017

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017

 

13/2017 Zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Zamawiającego

12/2017 Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF

11/2017Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (pojemników na odpady medyczne, rękawic oraz przylepców)

10/2017Dostawa odczynników do serologicznego oznaczania antygenów krwinek czerwonych

09/2017Dostawa roztworów stosowanych w serologii grup krwi do badań manualnych oraz sprzętu jednorazowego użytku (probówki jednorazowego użytku do badań serologicznych, korki do probówek, końcówki zwykłe niejałowe, bez filtra do pipet automatycznych, pipety Pasteura niejałowe)

08/2017Dostawa artykułów papierniczych i biurowych oraz dostawa tonerów i tuszy do RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku

07/2017Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników waz z dzierżawą urządzeń

06/2017 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2017Wykonywanie badań dla 20 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

04/2017Wykonywanie badań dla 20 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

03/2017Dostawa samoprzylepnych wskaźników do napromieniowywania krwi oraz licznika zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarki

02/2017Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

01/2017Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania u dawców krwi badań markerów RNA HIV RNA HCV DNA HBV metodami automatycznymi wraz z dzierżawą urządzeń z niezbędnym oprogramowaniem.