Aktualne

Ogło­sze­nie z dnia 21.05.2024 o II przetargu na sprzedaż używanego ana­li­za­to­ra au­to­ma­tycz­ne­go Techno Twin Station rok produkcji 2007

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

Ogło­sze­nie z dnia 08.05.2024 o I przetargu na sprzedaż używanego ana­li­za­to­ra au­to­ma­tycz­ne­go Techno Twin Station rok produkcji 2007

Ogłoszenie

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zamknięcie przetargu

 

 

 

 

Od dnia 1.01.2021 roku wszystkie postępowania, dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca tych postępowań publikowane i przekazywane będą na platformie elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link: https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.