Zakończone 2019

Plan zamówień publicznych 2019

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 o I przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Ulysses – używany

 

ZZP-172/19 na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2” zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 193-468170 ” w dniu 7 października 2019 r.

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

 

10/2019 Dostawa probówek do pobierania próbek krwi metodą próżniową, igły „przeziernikowe” i uchwyty do pobierania

9/2019 Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz markerów kiłowych: antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV ½ i anty-Treponema pallidum, wraz z materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą kompletnej aparatury, niezbędnej do wykonania w/w testów.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

 

Za­wia­do­mie­nie o wyborze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty

Protokół z oceny ofert
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.09.2019r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2019r.
Ogłoszenie z dnia 27.08.2019r. o I przetargu na sprzedaż sterylizatora AS 446 WPA z wyposażeniem wraz z zgrzewarką ZPF 15

 

 

 

08/2019Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą urządzeń.

07/2019Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą urządzeń

06/2019 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2019 Wykonywanie badań dla 20 000 próbek krwi od dawców krwi w celu wykrycia markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

04/2019 Dostawa odczynników monoklonalnych oraz odczynników poliklonalnych i lektyny służące do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych. Odczynniki przeznaczone do badań manualnych techniką probówkową lub/i mikrokolumnową żelową, a w przypadku układu ABO- techniką szkiełkową dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

03/2019 Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

02/2019 Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.

01/2019Dostawa pojemników do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych o objętości 1300 ml oraz dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKCz