Informacje dla Krwiodawców

1.Dawcą krwi może zostać osoba zdrowa, w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.

2.Nie może zostać dawcą krwi osoba:

a) chorująca na cukrzycę, choroby tarczycy, AIDS, będąca nosicielem wirusa HIV, chora z chorobą nadnerczy, chora na łuszczycę, chorobę nowotworową;

b)która przechorowała wirusowe zapalenie wątroby;

c)leczona hormonem wzrostu;

d)chora na padaczkę.

3.Dawca/kandydat na dawcę musi okazać w rejestracji dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać miejsce zamieszkania.

4.Dawca w dniu oddania krwi:

a)powinien być wypoczęty

b)powinien spożyć lekkostrawny, beztłuszczowy posiłek

c)nie może być po spożyciu alkoholu, po lekach odurzających, narkotykach.

5.Czasowo, przez okres 6 miesięcy, nie może oddać krwi osoba, która miała wykonany zabieg chirurgiczny, tatuaż, przekłucie ciała (kolczyki), akupunkturę. Również w tym samym czasie, nie może oddawać krwi osoba, która miała badania endoskopowe (np. gastroskopię). Ten sam okres 6 miesięcy obowiązuje osoby leczone krwią i jej składnikami w kraju, a okres 12 miesięcy, jeżeli leczenie miało miejsce za granicą.

Kobiety nie mogą oddawać krwi podczas ciąży oraz przez 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży (poronienie). Zakaz oddawania krwi obejmuje również osoby w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego.

6.Krótszy okres dyskwalifikacji dotyczy następujących stanów:

a)okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu;

b)7 dni po usunięciu zęba i 24 h po leczeniu zachowawczym;

c)14 dni od zakończenia leczenia chorób zakaźnych i innych ostrych stanów chorobowych

d)14 dni po zakończeniu leczenia antybiotykami

e)2 lata po wyleczeniu gruźlicy

f)kontakt z chorym na chorobę zakaźną przez okres 28 dni

g)osoba leczona lub pobierająca profilaktycznie leki zawierające aspirynę, przez okres 5 dni od ich odstawienia

h)szczepienia:

-BCG (przeciwgruźlicze)- 4 tygodnie

-WZW typu B- 1 tydzień

-WZW typu A i B oraz inne szczepienia i surowice- 48 godzin

 

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Oddanie 450 ml krwi lub 600 ml osocza nie ma żadnego negatywnego wpływu na stan zdrowia i nie powoduje “przyzwyczajenia”. Jeżeli zachorujesz na jakąkolwiek chorobę w ciągu 48 h po oddaniu krwi, powinien zgłosić ten fakt w Centrum Krwiodawstwa.

 

Odznaczenia dla krwiodawców – https://www.gov.pl/web/nck/odznaczenia-dla-krwiodawcow1

Informacje na temat oddawania płytek krwi –  Dawstwo płytek krwi – Narodowe Centrum Krwi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Plik do pobrania odnośnie zasad zwrotu kosztów dojazdu Honorowych Dawców Krwi do miejsc pobierania krwi lub jej składników

 

 

Wykorzystano materiał ze strony https://pomorskie.eu/documents/39036/61458/powiaty_i_gminy_d.jpg