Zakończone 2020

07/2020Dostawa zestawów do pobierania osocza, igła do zestawu oraz pojemnik kolekcyjny 1000 ml do poboru metodą automatycznej plazmaferezy do urządzeń Autopheresis -C model A00, A201 będących własnością Zamawiającego.

 

06/2020Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych

 

05/2020Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia chłodzonego powietrzem wraz z zainstalowaniem i podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi.

 

04/2020 Dostawa filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.

 

03/2020 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wieloparametrowego analizatora hematologicznego 5 DIFF z możliwością analizy płynów z jam ciała oraz sprzedaż z dostawą odczynników, krwi kontrolnej i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 60 000 tysięcy oznaczeń w ciągu 36 miesięcy.

 

2/2020 Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego badania u dawców krwi materiału genetycznego wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pojedynczych donacjach w tym materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą nowej aparatury niezbędnej do automatycznego przebadania 25 000 donacji rocznie, na okres 4 lat (100.000 donacji), dla wirusów HBV, HCV, HIV wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

01/2020 Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.