Uroczystość wręczenia odznaczeń

W dniu 03.10.2018 w restauracji Aureus odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczanych zostało 35 osób. W imieniu Ministra Zdrowia odznaczenia wręczała Dyrektor Izabela
Gadzalińska wraz Iwoną Romanowską kierownikiem działu Administracyjnego. Uroczystości uświetniły studentki Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego oraz zespoły taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.