Szkolenia

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu przetaczania krwi i jej składników.

Cena szkolenia podstawowego : 152 zł

Cena szkolenia uzupełniającego : 128 zł

Numer konta bankowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku:

Bank Gospodarstwa Krajowego 19 1130 1121 0006 5622 8520 0002

załącznik nr 4 SOP-SOS.2, wersja 3 zgloszenie indywidualne na szkolenie podstawowe

załącznik nr 5 SOP-SOS.2, wersj 3 zgłoszenie indywidualne na szkolenie uzupełniające

Załącznik nr 6 do SOP-SOS.2, wersja 3, zgłoszenie dla podmiotów leczniczych na szkolenie podstawowe i uzupelniające

Załącznik nr 14 regulamin szkoleń z zakresu przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych