Dyrekcja – Kierownicy

Dyrektor – mgr Kinga Sass

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Zastępca Dyrektora d/s Me­dycz­nych – lek. med. Anna Jaź­wiń­ska­-Cu­rył­ło specjalista transfuzjologii klinicznej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transfuzjologii klinicznej

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Inspektor Ochrony Danych – mgr inż. Andrzej Jóźwik

e-mail: iod@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Finansowo – Księgowego –  mgr Agnieszka Nowak, Główna Księgowa

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – mgr Iwona Romanowska

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Dawców i Pobierania –  lek.med. Jerzy Ciaś

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji – mgr Małgorzata Gradziuk, diagnosta laboratoryjny, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej – mgr Elżbieta Łakomiec, diagnosta laboratoryjny, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Działu Czynników Zakaźnych Prze­no­szo­nych przez Krew – mgr Arkadiusz Duda, diagnosta laboratoryjny

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl

 

Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości mgr Magdalena Żynis

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl