Sytuacja epidemiologiczna

AKTUALIZACJA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ z dnia 18.06.2021r:
Zgodnie z zaleceniami ECDC, GIS oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w związku z występowaniem na tych terenach zakażenia SARS-CoV-2 osoby powracające z następujących terenów są dyskwalifikowane na 10 dni od daty powrotu do Polski:
1.Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej
2. Kraje Unii Europejskiej:
-Dania,
-Holandia,
-Litwa,
-Łotwa.
3. Wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim (Francja) – obowiązuje 28 dni dyskwalifikacji z oddania krwi ze względu na epidemię wirusa Dengi.