Sytuacja epidemiologiczna

AKTUALIZACJA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ z dnia 26. 04. 2022 r.:
Zgodnie z  zaleceniami z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, osoby które przebywały poza terytorium UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą oddawać krew bez konieczności ich dyskwalifikowania na 10 dni od czasu powrotu do Polski.