Dokumenty

Zamówienie na krew i jej składniki do pilnego przetoczenia

Zlecenie na badanie grupy krwi

Zlecenie na konsultacyjne badanie immunohematologiczne

Zlecenie na wykonanie próby zgodności

Zapotrzebowanie na czynniki krzepnięcia

Protokół zwrotu składnika krwi

Protokół warunków transportu składnika krwi z Banku Krwi do RCKiK w Słupsku

Protokół warunków przechowywania składnika składnika krwi

Protokół reklamacji składnika krwi

Zgłoszenie niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia

ULOTKA – OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE PO KARENCJI

ULOTKA – KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM BEZ KOŻUSZKA LEUKOCYTARNO-PŁYTKOWEGO

ULOTKA – KRIOPRECYPITAT

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY

ULOTKA – NAPROMIENIOWANA UBOGOLEUKOCYTARNA KREW PEŁNA REKONSTYTUOWANA DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ U NOWORODKÓW (NUKPR)

ULOTKA – PRZEMYWANY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH (PKKCZ)

ULOTKA – REKONSTYTUOWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (RKKP)

ULOTKA – ROZMROŻONY UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ROZMROŻONY UKKP)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH W ROZTWORZE WZBOGACAJĄCYM (UKKCZ/RW)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY (UKKP-AF.)

ULOTKA – NAPROMIENIOWANY UBOGOLEUKOCYTARNY ZLEWANYV KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ZL. NUKKP)

ULOTKA – UBOGOLEUKOCYTARNY ZLEWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (ZL. UKKP)