Informacje dla Krwiodawców

1.Dawcą krwi może zostać osoba zdrowa, w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.

2.Dawca/kandydat na dawcę musi okazać w rejestracji dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać miejsce zamieszkania.

3. Dawca w dniu oddania krwi:

 • powinien być wypoczęty,
 • powinien spożyć lekkostrawny, beztłuszczowy posiłek,
 • wypić przynajmniej 500 ml płynów – woda, herbata, sok,
 • nie może być po spożyciu alkoholu, po lekach odurzających, narkotykach, dopalaczach itp.

PRZECIWWSKAZANIA DO ODDANIA KRWI:

 1.  STAŁE
 • aktywna, nawracająca lub przebyta poważna choroba układu krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych
 • poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu nerwowego, przebycie poważnej choroby układu nerwowego
 • kiedykolwiek rozpoznana padaczka, napady drgawkowe – poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia  nie obserwuje się nawracających drgawek
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu pokarmowego
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu moczowo-płciowego i nerek
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu oddechowego
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu immunologicznego
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu krwi i układu krwiotwórczego
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układu endokrynnego lub choroba metaboliczna
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca skóry
 • poważna choroba: aktywna, przewlekła lub nawracająca układowa np. kolagenoza
 • nowotwór złośliwy: wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia,
 • cukrzyca leczona insuliną,
 • każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza,
 • każdy przypadek przebycia wstrząsu anafilaktycznego,
 • biorcy ksenoprzeszczepów,
 • osoby u których wywiad medyczny wskazuje na zagrożenie chorobą prionową (np.: choroba wściekłych krów) oraz u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo którzy byli leczeni preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek.
 1.  CZASOWE:

2.1. Szczepienia – czas uzależniony od rodzaju podanej szczepionki ale:
-szczepionka WZW typ B – 14 dni,
-szczepionka WZW typ A, – 14 dni (jeżeli nie było ekspozycji na zakażenie),
– szczepienia -np. grypa, tężec, HPV, kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna, błonica (przy braku ekspozycji na zakażenie)  48h
– szczepienia (tzw. żywe szczepionki takie jak ospa, odra, rotawirus, żółta gorączka oraz BCG na gruźlicę) – 4 tygodnie
-szczepienie na różyczkę (szczepionka łączona np.: MMRVAX Pro, Trimowax, Priorix) – 2 miesiące
– szczepienie na wściekliznę – 48 godzin, ale w przypadku ryzyka zakażenia (pogryzienie) – dyskwalifikacja na okres 1 roku
– szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 -szczepionka mRNA – 48 godzin, szczepionki wektorowe i  pozostałe 14 dni od szczepienia.
2.2. Inne często występujące sytuacje zdrowotne:

 • 7 dni po usunięciu zęba i leczeniu kanałowym,
 • 4 miesiące – wszczepienie implantu i innych zabiegach chirurgicznych u stomatologa
 • 24 godziny po leczeniu ubytku (plomba), usunięciu kamienia oraz wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 2 tygodnie od zakończenia leczenia infekcji- grypa, infekcje grypopodobne, przeziębienie, angina, zapalenie oskrzeli, ucha lub jeśli występowała gorączka powyżej 38 stopni C, jeśli była konieczność zażywania antybiotyku
 • 28 dni – pobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenia wirusem Zika, wirusem Zachodniego Nilu, wirusem Denga, wirusem Chikungunya  bez objawów chorobowych,– informacja szczegółowa na temat występowania zakażeń znajduje się w zakładce „Sytuacja epidemiologiczna”
 • 4 miesiące po wykonaniu tatuażu, kolczykowania, zabiegu kosmetycznego z naruszeniem powłok skórnych (np.: makijaż permanentny, wszczepienie implantów poskórnych)
 • 4 miesiące po zabiegu operacyjnym, badaniu endoskopowym, gastroskopii, endoskopii, artroskopii, kolonoskopii, z wyjątkiem zabiegu bariatrycznego (2 lata)
 • w okresie ciąży i 6 miesięcy po porodzie oraz po poronieniu
 • 4 miesiące od zakończenia pobytu w zakładzie karnym, domu poprawczym, areszcie
 • w czasie odczulania w alergii–  za wyjątkiem  okresu przyjmowania dawek podtrzymujących,  oddanie może mieć miejsce minimum 14 dni po przyjęciu dawki i jednocześnie 14 dni przed kolejną dawką
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów, w których istnieje ryzyko zarażenia malarią jeśli pobyt był krótszy niż 6 miesięcy (link do strony z informacjami czy w danym kraju występuje malaria – https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.htmloraz w zakładce „Sytuacja epidemiologiczna”)
 • stosownie leków – w zależności od rodzaju leku i schorzenia na jakie został przepisany
 • przebyta rzeżączka – w trakcie choroby i 4 miesiące od zakończenia leczenia
 • przebyta mononukleoza zakaźna – 6 miesięcy od wyleczenia
 • zbyt niska masa ciała – poniżej 50 kg lub jeśli występuje znaczna dysproporcja pomiędzy wzrostem a ciężarem ciała (ocena BMI)

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Oddanie 450 ml krwi lub 600 ml osocza nie ma żadnego negatywnego wpływu na stan zdrowia i nie powoduje “przyzwyczajenia”.

Jeżeli zachorujesz w ciągu 48 h po oddaniu krwi wystąpią u Dawcy objawy infekcji, Dawca dla bezpieczeństwa biorcy krwi powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Centrum Krwiodawstwa ( tel. 59 842 20 21).

RYZYKOWNE ZACHOWANIA: Dawco pamiętaj, ze poniższe sytuacje narażają Ciebie na ryzyko zakażenia:

 1. wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

Akt prawny : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi : akty prawne do ISAP-u-x kad (sejm.gov.pl)

METODY ODDAWANIA KRWI –  Metody oddawania krwi – Narodowe Centrum Krwi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

INFORMACJE NA TEMAT ODDAWANIA PŁYTEK KRWI –  Dawstwo płytek krwi – Narodowe Centrum Krwi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA KRWIODAWCÓW –  Plik do pobrania odnośnie zasad zwrotu kosztów dojazdu Honorowych Dawców Krwi do miejsc pobierania krwi lub jej składników

WYKAZ LEKÓW,KTÓRE KRWIODAWCA POSIADAJĄCY TYTUŁ ” ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI- LEKI MOŻE WYPISAĆ LEKARZ UPRAWNIONY DO WYSTAWIANIA RECEPT REFUNDOWANYCH:

INFORMACJA NA TEMAT ODZNACZEŃ DLA KRWIODAWCÓWOdznaczenia dla Krwiodawców – Narodowe Centrum Krwi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)