Zakończone 2018

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018

14/2018 Dostawa mikropłytek oraz materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek osocza

13/2018 Zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Zamawiającego

12/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

11/2018Dostawa jednej sztuki zamrażarki do szokowego mrożenia osocza wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi.

10/2018Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej, oraz materiałów zużywalnych do aparatów EKF Hemo-Control Manager

09/2018Dostawa liczników zgrzewów TSCD do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawa zgrzewarki

08/2018Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych

07/2018 Dostawa pojemników transferowych o pojemności 300 ml i 600 ml przeznaczonych do pobierania, przenoszenia, rozdzielania ludzkiej krwi oraz jej składników.

06/2018 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2018 Dostawa jednej sztuki wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi

04/2018 Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

03/2018 Wykonywanie badań dla 20 000 próbek krwi od dawców krwi w celu wykrycia markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

02/2018 Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresów serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalania swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach pacjentów i kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek do wirowania mikrokart

01/2018 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Techno Twin Station wykonywanych techniką mikropłytkową i oznaczanie antygenu K technik mikropłytkową oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawa analizatora do badań wykonywanych techniką mikrokolumnową w immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych