Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 22-26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa.  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Pani Kinga Sass wraz z pracownikami Centrum w dniu 22 listopada o godzinie 12:00 złożyła kwiaty pod obeliskiem PCK „Dar krwi darem życia – Honorowym Krwiodawcom mieszkańcy Słupska” przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku. Złożone kwiaty mają upamiętnić Krwiodawców którzy ratowali życie innych, a od nas odeszli.