Zmiana organizacji wejść do Centrum

Informujemy że z dniem 16.03.2020 obowiązują 3 wejścia do Centrum Krwiodawstwa

  1. Wejście dla Dawców Krwi od strony Placu Powstańców Warszawy
  2. Wejście dla kierowców transportu krwi i jej składników od ulicy Szarych Szeregów
  3. Wejście dla pracowników Centrum od strony od ulicy Szarych Szeregów

Wszystkie osoby wchodzące do Centrum są zobowiązane do dezynfekcji rąk dodatkowo wykonywany jest pomiar
temperatury ciała.