Wręczenie odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nożynie

W dniu 29 marca br. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nożynie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Ministra Zdrowia “Honorowy Dawca Krwi –  Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaczeni zostali:

Henryk Borowiecki

Zbigniew Borowiecki

Ryszard Breza

Odznaczenia wręczyła Pani Kinga Sass, Dyrektor RCKiK w Słupsku w asyście Pana Jana Klassa, Wójta gminy Czarna Dąbrówka i Pana Sebastiana Gąsiorka, Dyrektora szkoły.

W uroczystości wzięli udział sołtysi pobliskich gmin, Pan Andrzej Rusiecki, Wojciech Rusiecki – Prezesi klubu HDK w Czarnej Dąbrówce, Pani Magdalena Żynis, Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości RCKiK w Słupsku, Pan Edward Müller, Koordynator ds. Promocji RCKiK w Słupsku, rodziny odznaczonych oraz uczniowie szkoły.

Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały piękny program artystyczny połączony z elementami edukacji  w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Dziękujemy pięknie dawcom za wiele lat oddawania krwi oraz organizatorom za tak wzruszającą uroczystość.
Odznaczeni dawcy otrzymali publikacje z Instytutu Pamięci Narodowej- Oddział w Gdańsku.