Wręczenie odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie – 21.03.2023 r.

W dniu 21 marca w siedzibie Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie, Lasy Państwowe odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Ministra Zdrowia- Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu dla dawców mieszkających w miejscowościach Czarne
i Przechlewo.
Odznaczenia wręczyła Pani Kinga Sass, Dyrektor RCKiK w Słupsku w asyście Nadleśniczego Grzegorza Karaska.
Odznaczenia otrzymali:
Szymon Baran
Bożena Jaśkowska
Lucjan Kuzan
Adam Siuda
Zbigniew Tarnowski
W uroczystości udział wzięli Pan Krzysztof Michałowski, wójt gminy Przechlewo, Pan Mariusz Birosz, prezes Stowarzyszenia Brygada Inki, Pan Edward Müller, koordynator ds. Promocji RCKiK w Słupsku.
Uroczystość poprowadziła Pani Lidia Bojar- Birosz rzecznik prasowy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie wraz z Magdaleną Żynis, kierownikiem Sekcji ds. Organizacyjnych RCKiK w Słupsku.
Podczas uroczystości podziękowania za współpracę w zakresie organizowania mobilnych poborów krwi i propagowania honorowego krwiodawstwa odebrali Pan Mirosław Zasuwa oraz Pani Lidia Bojar- Birosz ze Stowarzyszenia “Brygada Inki”.
Każdy z wyróżnionych dzisiaj dawców oddał ponad 20 litrów krwi🥰🩸
Było nam niezmiernie miło móc Państwu podziękować za wszystkie lata dzielenia się dobrem i zobaczyć na Państwa twarzach łzy wzruszenia🥰🥺
Odznaczeni dawcy otrzymali upominki od Ministra Zdrowia i Pani Dyrektor RCKiK w Słupsku.