Wniosek Dyrektora o nadanie imienia

W dniu dzisiejszym Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Pani Kinga Sass podpisała wniosek do Prezydenta Miasta Słupska o nadaniu imienia lekarza medycyny Janusza Grocholewskiego jednej z ulic miasta Słupska. We wniosku czytamy m.in.: “Janusz Grocholewski od 1972 roku był Dyrektorem Wojewódzkiej
Stacji Krwiodawstwa obejmującej swoją działalnością byłe województwo słupskie i koszalińskie, następnie Dyrektor
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, a od 2006 roku zastępca Dyrektora do spraw Medycznych. Janusz Grocholewski lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie transfuzjologii i analityki lekarskiej. Zasłużony na rzecz Samorządu Lekarskiego, aktywny działacz Polskiego Czerwonego Krzyża i wieloletni Prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Słupsku. Organizator krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie pomorza. Był człowiekiem wielkiej wiedzy, pracowitości, całym sercem oddanym pracy.”