Spotkanie z wójtem Gminy Potęgowo- Dawidem Litwinem i sołtysem sołectwa Potęgowo- Pawłem Kosteckim

W dniu 13 września w Urzędzie Gminy  w Potęgowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli  wójt gminy Potęgowo – Dawid Litwin z przedstawicielami Centrum Krwiodawstwa – Magdaleną Żynis, Kierownikiem Sekcji ds. Organizacyjnych i Edwardem Müllerem, Koordynatorem ds. Promocji. Inicjatorem spotkania był wielokrotny dawca, sołtys sołectwa Potęgowo – Paweł Kostecki.
Podczas spotkania omówiliśmy możliwość współpracy w zakresie promowania idei honorowego krwiodawstwa i organizowania akcji pobierania krwi na terenie Gminy Potęgowo.
Pierwsza akcja mobilnego poboru krwi w Potęgowie odbędzie się w dniu 18 listopada 2023  przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie.
Akcje w  gminie  Potęgowo będą odbywać się regularnie co 3 miesiące.  Kolejne terminy akcji będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco.
Podczas spotkania ustaliliśmy również, iż w ramach  naszej współpracy zrealizujemy cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z gminy Potęgowo.