Spotkanie w PCK

W dniu 8.09.2020r. w Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się spotkanie  p. Piotra Bidzińskiego – Prezesa Pomorskiego PCK i p. Agnieszki Kwapisiewicz – Wiceprezesa z p. Kingą Sass – Dyrektor oraz p. Edwardem Müllerem – Koordynatorem ds. Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Omówiono dalszą współpracę pomiędzy PCK i RCKiK w szczególności w zakresie kampanii promocyjnej Honorowego Krwiodawstwa.