SPOTKANIE W NADLEŚNICTWIE W WARCINIE

W dniu 17 marca b.r. odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie w Warcinie, w którym uczestniczyli: Nadleśniczy Sławomir Piątkowski, Dyrektor Delegatury w Słupsku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Kinga Sass oraz Koordynator ds. Promocji RCKiK w Słupsku Edward Müller.

Na spotkaniu zostały omówione formy współpracy pomiędzy reprezentowanymi instytucjami. Nadleśnictwo w Warcinie  przekazało dla Centrum Krwiodawstwa ręcznie wyrzeźbiony ekspozytor na ulotki, który będzie stał w holu głównym. Ponadto dla Honorowych Dawców Krwi zostaną przygotowane niespodzianki z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

W dniu 30 marca orzeł “doleciał” do Centrum.