Podsumowanie roku 2021

Czas na podsumowanie!

W 2021 roku w RCKiK w Słupsku, Oddziałach Terenowych oraz w krwiobusie pobraliśmy:
🩸 Donacje krwi: 18 942
🩸 Donacje osocza: 1 393
🩸 Donacje płytek krwi: 394
🩸 Dawcy pierwszorazowi: 2 313
🩸 Ilość mobilnych poborów krwi: 131
W ubiegłym roku:
📌 Promowaliśmy krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadpodstawowych – przeprowadziliśmy prelekcje dla około 2 000 uczniów;
📌 Zapoznaliśmy najmłodszych z ideą honorowego krwiodawstwa – rozdaliśmy 20 000 malowanek wśród dzieci w wieku przedszkolnym;
📌 Promowaliśmy honorowe krwiodawstwo na terenie działania RCKiK w Słupsku poprzez aktywność w social mediach, rozdaliśmy około 100 000 ulotek uczestniczyliśmy w eventach;
📌 Współpracowaliśmy z wieloma firmami, instytucjami, podmiotami leczniczymi, punktami pobrań.
To był niesamowicie dobry rok.
Wasza chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz nasze działania przyczyniły się na wzrost liczby donacji w stosunku do poprzedniego roku.
Dziękujemy ❤
Liczymy, że rok 2022 będzie jeszcze lepszy!