Platforma e-learningowa

Została uruchomiona platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych. Zachęcamy do skorzystania z platformy szkoleniowej.

Platforma dostępna od adresem: https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl/