otwarcie wyremontowanego Działu Dawców i Pobierania

13 lutego 2020 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku nastąpiło otwarcie wyremontowanego Działu Dawców i Pobierania. Otwarcia dokonał nasz dawca Pan Krzysztof Lizińczyk, który podobnie jak pozostali dawcy, którzy pojawili się tego dnia, został powyższym faktem mile zaskoczony. Na wszystkich dawców czekały okolicznościowe upominki a także dziennikarz z Głosu Pomorza, z którego reportażem możecie się Państwo zapoznać.
Zamiarem Pani Dyrektor Izabeli Gadzalińskiej było wprowadzenie elementu zaskoczenia. Przyjęcie takiej formuły miało na celu podkreślenie roli jaką pełnią dawcy w systemie honorowego krwiodawstwa, niezaprzeczalnie najważniejszej.Dziękujemy wszystkim, którzy przetrwali z nami czas remontu i mamy nadzieję, że wchodzimy w nowy etap dalszej współpracy.
https://gp24.pl/centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-w-slupsku-przyjmuje-dawcow-w-odnowionej-przestrzeni-swojej-siedziby/ar/c14-14782690