Odznaczenia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w Słupsku 23.11.2023

W Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku odbyło się dzisiaj uroczyste wręczenie odznaczeń “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To najwyższe odznaczenie nadawane przez Ministra Zdrowia w uznaniu zasług na rzecz honorowego krwiodawstwa. Każdy z odznaczonych dawców oddał co najmniej 20 litrów krwi lub jej składników.

Odznaczenia z upoważnienia Dyrektor RCKiK w Słupski Pani Kingi Sass wręczyła Karolina Nowak, a legitymacje Dyrektor MDK w Słupsku Pani Violetta Wójcik.

Odznaczeni zostali:

Durka Paweł

Gastołek Andrzej

Jończyk Łukasz

Karaś Przemysław

Kłusek Artur

Naklicki Jan

Olek Krzystof

Pikuła Wojciech

Szymański Tomasz

Turowski Andrzej

Węsierski Leszek

Woźniak Grzegorz

Zganiacz Wiesław

Uroczystość poprowadzili Katarzyna Pacholak oraz Edward Müller, Koordynator ds. Promocji.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy Państwu za to, że dzielą się Państwo najcenniejszym darem – krwią niosącą nadzieję na zdrowie i życie.