Odznaczenia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Chojnice 20.02.2024 r.

Dzięki Państwu, niemożliwe staje się możliwe…

Dzisiaj w Oddziale Terenowym w Chojnicach dawcy z Chojnic i powiatu chojnickiego zostali uhonorowani tytułem nadanym przez Ministra Zdrowia – “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Odznaczeniem są wyróżniani Krwiodawcy oddajacy krew długimi latami, a którzy oddali jej co najmniej 20l.

Odznaczenia i legitymacje stwierdzające ich nadanie z upoważnienia Dyrektor RCKiK w Słupsku Pani Kingi Sass, wręczyła Karolina Nowak.

Odznaczeni zostali :
Dariusz Blank
Krzysztof Kolberg
Mateusz Muchowski
Zygmunt Remigiusz
Mieczysław Sielski
Mateusz Żychliński

Uroczystość poprowadził Edward Müller, Koordynator ds. Promocji RCKiK w Słupsku.

To wielkie dokonanie, za które bez wątpienia należą się podziękowania i ogromny szacunek!
Mogą być Państwo z siebie dumni… My jesteśmy! Dziękujemy.