Nagroda IPN “Kustosz Pamięci Narodowej” przyznana pracownikowi RCKiK w Słupsku

Na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nowickiego, Dyrektor Centrum Krwiodawstwa Pani Kinga Sass uczestniczyła w gali wręczenia nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.  Gala odbyła się w dniu 2 czerwca b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureatami nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2022 roku zostali:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/24299,Nagroda-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html

 

Po uroczystej gali w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu, Waldemara Kraski z Dyrektorem RCKiK w Słupsku Kingą Sass.  W trakcie spotkania zostały omówione bieżące sprawy dotyczące Centrum Krwiodawstwa w Słupsku.