MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DAWCÓW KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW OD INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ- ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku po raz kolejny wspiera ideę honorowego krwiodawstwa.
W dniach 11.04- 13.04 b.r. każdy kto odda krew lub jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku otrzyma materiał edukacyjny lub symboliczną replikę guzika katyńskiego.