Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw medycznych

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw medycznych