Komunikat

W dniu  20.02.2020 r. w imieniu Ministra Zdrowia powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Pani mgr Kindze Sass.

Pani Kinga Sass ukończyła studia stacjonarne w kierunku Ekonomia w Specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Następnie ukończyła studia podyplomowe w kierunku Zarządzanie i Kontrola w Podmiotach Leczniczych na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Zastępcą dyrektora ds. medycznych jest Pani Anna Jaźwińska-Curyłło specjalista transfuzjologii klinicznej.