Gala Wolontariatu “Zachowali się jak trzeba” w Czarnem

W dniu 2 grudnia w Czarnem odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu „Zachowali się jak trzeba” zorganizowana przez Stowarzyszenie Brygada „Inki” oraz 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej.
Podczas uroczystości uhonorowani zostali mieszkańcy powiatu człuchowskiego za „bezinteresowne niesienie pomocy, za poświęcony czas samotnym i schorowanym, za aktywne wspieranie akcji charytatywnych, za bezinteresowną pomoc dla klubów sportowych czy stowarzyszeń, krwiodawcom za dzielenie się cząstką siebie, a patriotom za upamiętnianie narodowych bohaterów oraz miejsc pamięci. Chcemy również podziękować tym, którzy potrafią podzielić się swoimi talentami i zarażają innych ciekawymi pasjami. W tym szczególnym czasie nie możemy zapomnieć o żołnierzach i funkcjonariuszach pozostałych służb mundurowych broniących naszych granic i o tych, którzy wspierają naszych sąsiadów ze wschodu w tak trudnych chwilach.”
W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w gali uczestniczyli Karolina Nowak i Edward Muller.
Na uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia dawcom, którzy oddali ponad 20 litrów krwi i jej składników. Odznaczenia z upoważnienia Dyrektora RCKiK w Słupsku wręczyła Karolina Nowak, a legitymacje potwierdzające ich nadanie – Edward Müller.
Odznaczenia zostali:
Sławomir Bodnar
Andrzej Klimczak
Zbigniew Gebauer
Dziękujemy za przekazany dar życia, a Stowarzyszeniu “Inka” za wspaniałą współpracę przez cały rok i za zaangażowanie na rzecz honorowego krwiodawstwa.
Zawsze możemy na Państwa liczyć!❤️