Rocznica wyboru Papieża

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku uczciło rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w Słupsku.