Drodzy Krwiodawcy dziękujemy

Krwiodawcy, w ostatnich tygodniach kolejny raz udowodniliście, że zawsze można na Was liczyć. Dzięki wzorowej aktywności w ofiarowaniu krwi i jej składników, OBECNIE ZAPASY SŁUŻBY KRWI SĄ ZABEZPIECZONE.

W trosce o racjonalne gospodarowanie krwią i jej składnikami bardzo ważne jest, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie, odpowiednio zarządzać krwią. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą, ABY ZANIM PODEJMIECIE DECYZJĘ O DONACJI, NAJPIERW UPEWNIĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA LUB TELEFONICZNIE, JAKA GRUPA KRWI JEST AKTUALNIE POTRZEBA. W TYM CELU CENTRA KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PUBLIKUJĄ NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ BIEŻĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA KREW W PODZIALE NA KAŻDA GRUPĘ. PRZY CZYM KREW GRUPY RH UJEMNEJ ORAZ GRUPY KRWI O (ZARÓWNO RH DODATNIEJ ORAZ UJEMNEJ) JEST ZAWSZE OCZEKIWANA.

Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe świadectwo odpowiedzialności społecznej. Jesteście wolontariuszami w walce z  koronawirusem, pomagacie polskim pacjentom i przyczyniacie się do ratowania ich zdrowia i życia. W sytuacji epidemii, z jaką dzisiaj zmaga się publiczna służba zdrowia, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, rola jaką pełnią Honorowi Dawcy Krwi wspólnie z lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, pielęgniarkami, farmaceutami, policją, wojskiem, zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Honorowi Dawcy Krwi dbajcie o zdrowie swoje i najbliższych. W miarę możliwości unikajcie kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną. W przypadku, kiedy ponownie będzie potrzebna zmasowana aktywność, będziemy Was o tym informowali na bieżąco. Krew ratuje zdrowie i życie. Podawana jest pacjentom wymagających przewlekłego leczenia krwią i jej składnikami, pacjentom z chorobami nowotworami, kobietom rodzącym, w trakcie i po chemioterapii, pacjentom wymagającym zabiegów operacyjnych, osobom u których występują braki krwi i jej składników, zaburzenia krzepnięcia, osobom po oparzeniach i urazach oraz tym, którzy ulegli wypadkowi.