Chcemy rozwijać krwiodawstwo w powiecie lęborskim

Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski spotkał się z Kingą Sass – dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku oraz koordynatorem ds. promocji w RCKiK, Edwardem Müllerem. Rozmowy dotyczyły planów RCKiK w zakresie rozwoju krwiodawstwa w powiecie lęborskim.

– Chcemy przede wszystkim trafić do młodzieży, która zawsze chętnie uczestniczy we wszelkich akcjach służących pomocy innym – mówił Edward Müller – Z praktyki jednak wiemy, że nie do wszystkich chętnych trafia wystarczająca informacja dotycząca możliwości włączenia się w ruch honorowych dawców krwi.
Jak zapewnił wicestarosta, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski, zostaną zorganizowane w ramach godzin wychowawczych spotkania informacyjne w tym zakresie, skierowane do pełnoletnich uczniów tych placówek. – Będziemy starali się dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, które mogłyby włączyć się w realizację szczytnej idei honorowego oddawania krwi – mówił wicestarosta Edmund Głombiewski.
W realizację działań promocyjnych krwiodawstwa włączy się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Kolejną sprawą poruszaną podczas rozmów, była kwestia rozwoju działalności punktu pobrań RCKiK w Lęborku, który obecnie czynny jest dwa razy w tygodniu. Jak zapewniła dyr. Kinga Sass, istnieje możliwość, by punkt pobrań w Lęborku funkcjonował w większym wymiarze czasu, jednak na przeszkodzie stoi brak dostępnej obsługi lekarskiej z uprawnieniami do kwalifikacji dawców krwi. Dotychczas – w tym na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, zamieszczane były ogłoszenia zawierające ofertę pracy dla lekarza obsługującego punkt pobrań w Lęborku, jednak dotąd nie udało się pozyskać niezbędnej kadry. – Powiat Lęborski ma duży potencjał. Jest tu naprawdę dużo osób chętnych honorowo oddawać krew, jednak brak lekarza kwalifikującego dawców pod względem zdrowotnym powoduje, że najbliższym miejscem, gdzie można w każdy dzień tygodnia oddać krew, jest RCKiK w Słupsku – mówiła dyr. Kinga Sass – Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości takiego rozwiązania dla dawców i podejmujemy działania, by pozyskać kadrę lekarską dla punktu w Lęborku.
Jak deklarują przedstawiciele RCKiK, warunki zatrudnienia, jakie oferują, są bardzo korzystne, zarówno pod względem wymiaru czasu pracy, jak i wynagrodzenia. To praca odpowiednia również dla np. lekarza – emeryta. Ważne, by osoba posiadała uprawnienia medyczne do oceny stanu zdrowia pod kątem wymogów jakie dotyczą potencjalnych dawców krwi. W przypadku zainteresowania współpracą, można się kontaktować z RCKiK w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów, by omówić szczegóły współpracy.

 

 

źródło: Chcemy Rozwijać Krwiodawstwo w Powiecie Lęborskim (powiat-lebork.com)