CHALLENGE wystartowaliśmy

W dniu 1.07.2020r. Dyrektor Centrum Kinga Sass rozpoczęła Challenge, następnie Prezes Klub HDK PCK im. Tadeusza Cza­pliń­skie­go przy Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku Mieczysław Trocki przekazał zasady Challengu.

http://krwiodawstwo.slupsk.pl/zapraszamy-do-challengu/