Pomniki, obeliski i tablice z Marszu 22 listopada 2018r.

Obelisk Dar Krwi Darem Życia

Obelisk Dar Krwi Darem Życia znajduje się w parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego. Został on ufundowany przez mieszkańców Słupska w maju 2000 roku dla Honorowych Krwiodawców.

Honorowe krwiodawstwo to poświęcenie i oddanie siebie innym. Bardziej czytelne i wymowne niż jakikolwiek inny czyn miłosierdzia. Ofiarowanie cząstki krwi drugiemu człowiekowi, by ratować jego zdrowie i życie,  to  wielki dar.

Kropla krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często utraconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Tak uczył nas Jan Paweł II. To niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie!

 

Obelisk przy rondzie imienia Księdza Biskupa Ignacego Jeża

Ignacy Jeż (1914- 2007)- w dniu 28 czerwca bulą Papieża Pawła VI mianowany pierwszym biskupem Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej. Pośmiertnie mianowany kardynałem.
W latach 1932–1937 studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1937 przyjął święcenia kapłańskie.

Podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich. W sierpniu 1942 został aresztowany przez Niemców, był więziony w obozie koncentracyjnym Dachau. Powrócił do Polski w maju 1946. Pracował jako katecheta i dyrektor Gimnazjum Katolickiego im. św. Jacka w Katowicach oraz rektor niższego seminarium duchownego.

W 1960 został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim, a sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1960 z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czerwcu 1972 został pierwszym biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Erygował ok. 100 nowych parafii, doprowadził do budowy nowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Zorganizował wizytę w Koszalinie papieża Jana Pawła II (1–2 czerwca 1991). Dnia 1 lutego 1992 przeszedł w stan spoczynku.

Zmarł 16 października 2007 w Rzymie.

 

Tablica pa­miąt­ko­wa ku czci więźniów podobozu kon­cen­tra­cyj­ne­go Stutthof

Tablica pamiątkowa ku czci więźniów podobozu koncentracyjnego Stutthof – ul. Kołłątaja, przy terenach PKP odsłonięty w 1971 r., zaprojektowany przez Mirosława Jarugę, wykonany przez Kazimierza Seweryna Schulza

„PAMIĘCI OFIAR HITLEROWSKIEGO BESTIALSTWA – 800 WIĘŹNIOM Z OBOZU KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF MĘCZONYCH I ZAMORDOWANYCH W OKRESIE OD LIPCA 1944 – LUTEGO 1945 NA TERENIE WAGONOWNI W SŁUPSKU”

26 sierpnia 1944 r. hitlerowcy założyli w Słupsku filię obozu koncentracyjnego Stutthof, w której od razu osadzono 382 więźniów i 239 więźniarek narodowości żydowskiej. 17 października do Słupka skierowano jeszcze 20 chłopców żydowskich z łódzkiego getta. Obóz mieścił się na terenie ówczesnych warsztatów kolejowych, w których zatrudnieni byli wszyscy mężczyźni i część kobiet. Między 24 stycznia i 27 lutego 1945 r. na terenie obiektów obozowych dokonano egzekucji przez powieszenie około 10 więźniów oskarżonych o kradzież tytoniu. Wszystko wskazuje na to że zarzut był bezpodstawny. Dla uczczenia pamięci pomordowanych na skwerze, przy obecnej ul. Kołłątaja, tuz przy wejściu na teren dawnej wagowni w 1971 r. wzniesiono obelisk z czarnego granitu szwedzkiego, częściowo szlifowanego z okolicznościowym napisem. Jego projektantem był Mirosław Jaruga, a wykonawcą Kazimierz Seweryn Schulz.

 

Tablica po­świę­co­na pamięci po­mor­do­wa­nych przez hi­tle­row­ców dzieci polskich w Słupsku

Tablica poświęcona pamięci pomordowanych przez hitlerowców dzieci polskich w Słupsku, na fasadzie Gimnazjum nr 1 – ul. Deotymy

W TYM BUDYNKU OD GRUDNIA 1944 DO LUTEGO 1945 ZGINĘŁO MĘCZEŃSKĄ ŚMIERCIĄ 23 POLSKICH DZIECI ODEBRANO WAM ŻYCIE MA DAJEMY WAM TYLKO PAMIĘĆ

 

 

Tablica pa­miąt­ko­wa po­świę­co­na pamięci Kre­so­wia­ków

Pomnik pamięci kresowiaków w Słupsku umiejscowiony jest w parku im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II.

Jest to kamienny głaz narzutowy z tablicą pamiątkową poświęconą tym, którzy w wyniku powojennych zmian granic Polski zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów.

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Kresowiaków została odsłonięta  4.11.2006 r.

Na tablicy rzeźby widnieje napis:

„W HOŁDZIE KRESOWIAKOM OD WILNA PO LWÓW KTÓRZY W SŁUPSKU ZNALEŹLI SWÓJ DRUGI DOM A WIELU TAKŻE KRES OSTATECZNY – SPOŁECZEŃSTWO MIASTA SŁUPSK 2006”.

 

 

Tablica Grudnia 1970

Tablica Grudnia 1970 umiejscowiona jest na budynku przy ulicy Jedności Narodowej.

Podczas krwawych pacyfikacji protestów robotniczych w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie Słupsk i Elblągu zginęły co najmniej 44 osoby; było ponad 1160 rannych. Dokładna liczba poszkodowanych nie jest ustalona.

Wydarzenia grudniowe doprowadziły do zmiany ekipy rządzącej w PRL. Wybuch niezadowolenia społecznego, który przerodził się w krwawy dramat był spowodowany ogłoszeniem 13 grudnia 1970 r. podwyżek cen żywności.

Na tablicy widnieje zapis:

Pan da siłę swojemu ludowi. ZR SOLIDARNOŚĆ Słupsk 1995

 

 

Obelisk Polskiego Państwa Po­dziem­ne­go 1939-1945, Bóg, Honor, Ojczyzna

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – umiejscowiony jest obok kościoła p.w. NMP w Słupsku.

Jest złożony z trzystopniowej podstawy i głazu narzutowego. Na kamiennym posągu od frontu umieszczona jest sylwetka orła w koronie i słowa dewizy Polskich Sił Zbrojnych :

“BÓG, HONOR, OJCZYZNA” oraz napis “POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939 – 1945”.

Na bocznej ścianie pomnika widnieje znak Polski Walczącej, a pod nim napis: “ARMIA KRAJOWA”.

W dniu odsłonięcia pomnika na uroczystość przybyło ponad 1000 osób. Pomnik poświęcił biskup Paweł Cieślik.

Obecnie najczęściej przy kamiennym posągu odbywają się uroczystości rocznicy powstania Armii Krajowej oraz dnia Żołnierzy Wyklętych.

 

Pomnik Jana Pawła II przy kościele pw.  św. Ottona

Pomnik Jana Pawła II – przy kościele pw. św. Ottona przed kościołem Ottona, ul Kościelna

odsłonięty w 2005 r., wykonany przez Józefa Siwoń

18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii z domu Kaczorowskiej. Karol miał starszego brata Edmunda. Kiedy skończył sześć lat rodzice zapisali go do Miejskiej Szkoły Powszechnej w Wadowicach. 13 kwietnia 1929r. w wadowickim szpitalu umiera Emilia Wojtyła. Karol miał wtedy 9 lat. W 1930r. we wrześniu rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Śląskim. Karol dał się poznać jako bardzo żywy, zdolny, bystry i dobry uczeń. W 1932r. umarł jego brat Edmund, który był lekarzem. W 1938r. w maju arcybiskup Sapieha udzielił mu sakramentu bierzmowania. W połowie maja zdał maturę. W czerwcu zapisał się na Wydział Filozofii na Uniwersytet Jagielloński i wówczas razem z ojcem przeniósł sie do Krakowa. W 1939r. kiedy wybuchła wojna, rozpoczął konspiracyjne studia i działalność w podziemnyn ruchu oporu. W 1940r.we wrześniu rozpoczął prace w kamieniołomach , potem został pracownikiem Zakładów Chemicznych Solvay. 18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola. W 1942r. w październiku Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego seminarium w Krakowie. 1 listopada 1946r. z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenie kapłańskie. Rozpoczął pracę doktorską i w 1954r. w styczniu otrzymał tytuł doktora habilitowanego. 8 marca 1964 r.Wojtyła został wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa. W 1978r. papież Paweł Vl mianawał Karola Wojtyłę kardynałem. 16 października 1978r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł ll, a 22 października oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat – Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi – Był zawsze przeciwnikiem wojny. 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21:37 umarł Ojciec Święty Jan Paweł ll. Jego pontyfikat był trzecim, co do długości trwania w historii Kościoła Katolickiego. Trwał 9497 dni.

 

Pomnik po­świę­co­ny pamięci ks. Jerzego Po­pie­łusz­ki

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki – przy kościele pw. Serca Jezusowego przed kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

odsłonięty 24 października 2006 r., wykonany przez Jana Konarskiego

„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

Odsłonięcie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki nastąpiło 24 października 2006 r. było głównym punktem obchodów Roku ks. Jerzego Popiełuszki.

W pierwszą rocznicę śmierci księdza Jerzego słupska „Solidarność” umieściła na ścianie kościoła Najświętszego Serca Jezusowego pamiątkową tablicę. Kościół ten dla związkowców był zawsze miejscem szczególnym. W nim ks. Włodzimierz Jankowski odprawiał msze święte za ojczyznę. Niestety, tablica została zarekwirowana i zniszczona przez SB. W spontanicznym odruchu słupskiego społeczeństwa została usypana z kamieni pierwsza tego typu w Polsce golgota. Po roku 1989 powstał skwer ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie postawiono Jego niewielkie popiersie. W XX rocznicę męczeńskiej śmierci związkowcy postanowili „skupić” w jednym miejscu pamięć o kapelanie „Solidarności”. Prace prowadził Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Jerzego Popiełuszki przy ZR Słupskiego. Myśl zawarta w przesłaniu „Zło dobrem zwyciężaj” – wykuta w kamieniu – ma zdaniem twórców przypominać pokoleniom o męczeńskiej śmierci orędownika miłości. Pomnik stanął przed kościołem NSJ. W całości sfinansowany został ze składek społecznych i darowizn, a wykonany przez Jana Konarskiego

 

 

Pomnik Katyński

Pomnik Katyński znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku. Pomnik ufundowało Społeczeństwo Słupska w 2006 roku.

Zbrodnia katyńska – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy.

Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy.

Obecnie termin zbrodnia katyńska określa również wymordowanie ponad 7 tys. osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, które nie miały statusu jeńca, choć było wśród nich ok. 1 tys. polskich oficerów.

 

Pomnik Pow­stań­ców War­szaw­skich

Pomnik Powstańców Warszawskich umiejscowiony jest niedaleko Starego Cmentarza na skwerze przy ul. Szarych szeregów 21.

Słupski pomnik jest pierwszym powstałym w Polsce pomnikiem upamiętniający uczestników Powstania Warszawskiego – stanął już w 1946 roku, a inicjatorami budowy pomnika był ks. Jan Zieja, kapelan “Szarych Szeregów” oraz Michał Issajewicz, uczestnik zamachu na Franza Kutscherę.

Ciekawostką jest także fakt, że to jedyny powstańczy pomnik w Polsce, który został zbudowany z cegieł zburzonych warszawskich kamienic. Materiał na budowę przyjechał ze stolicy do Słupska specjalnym transportem kolejowym.