Odznaczenia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” w Starostwie Powiatowym w Lęborku 9.10.2023 r.

Piękne rozpoczęcie nowego tygodnia w zabytkowej sali obrad Starostwa Powiatowego w Lęborku.❤️
W podziękowaniu za oddane ponad 20 litrów krwi i jej składników Minister Zdrowia nadał tytuł “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 11 dawcom z Lęborka i powiatu lęborskiego.
Odznaczenia z upoważnienia Dyrektor RCKiK w Słupsku Pani Kingi Sass wręczyła Magdalena Żynis, Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych, a legitymacje wręczył Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski.
Odznaczeni zostali:
Adam Bączek
Arkadiusz Kąkol
Tomasz Kiełtyka
Grzegorz Kleina
Rafał Król
Krzysztof Okrój
Marcin Szalaty
Michał Szturo
Paweł Świerczyński
Arkadiusz Trawiński
Marcin Żmija
Uroczystość poprowadzili Karolina Nowak z Sekcji ds. Organizacyjnych i Edward Müller, Koordynator ds. Promocji.
Dziękujemy za wrażliwość i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka