Dyrektor Centrum Krwiodawstwa Pani Kinga Sass uczestniczyła w uroczystości w Szkole Policji