Zmiany godzin pracy

Uprzejmie in­­fo­r­mu­­je­­my, iż w dniach 10 stycznia 2020r. re­­je­­stra­­cja dawców w TO Lębork czynna do godziny 10:00. Za za­­i­st­nia­­łe nie­­do­­go­d­no­­­ści prze­­pra­­sza­­my.