Złożenie kwiatów pod obeliskiem – Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 24 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Kinga Sass wraz z Koordynatorem ds. promocji Edwardem Müllerem złożyli kwiaty pod obeliskiem PCK „Dar krwi darem życia – Honorowym Krwiodawcom mieszkańcy Słupska”. W ten sposób upamiętniliśmy dawców, którzy przyczynili się do ratowania życia innych, a nie ma ich już wśród nas.