Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność wręczyć kolejne odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia za oddane co najmniej 20 litrów krwi. Odznaczenia wręczyła Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych Magdalena Żynis z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Kingi Sass.

Odznaczenia odebrało 10 Panów, którzy od wielu lat dzielą się tym cennym darem.
Serdecznie gratulujemy.