WRĘCZENIE ODZNACZEŃ HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

Dnia 29 stycznia b.r. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, Pani Kinga Sass w imieniu Ministra Zdrowia wręczyła 19 dawcom odznaczenia HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU.
Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Jest wyrazem uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

TVP3 Panorama – od minuty 15