Wręczenie odznaczeń w Starostwie Powiatowym w Lęborku

W dniu 7 września br. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
Wśród wyróżnionych w tym dniu znaleźli się :
Grzegorz Bielicki, Kamil Czarkowski, Marek Głogowski, Rafał Godula, Michał Grobelny, Piotr Klawikowski, Marek Konkol, Robert Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Mieczysław Mały, Piotr Śmiechowski, Mariusz Tyluś oraz Piotr Wróblewski.
Odznaczenia zostały nadane przez Ministra Zdrowia i wręczyła je z upoważnienia Pani Dyrektor Centrum Krwiodawstwa Kingi Sass – Magdalena Żynis- Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych. Przy wręczeniu odznaczeń asystowali Pani Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski oraz Pan Edmund Głombiewski- wicestarosta. W uroczystości wziął również udział Pan Edward Müller, Koordynator ds. Promocji w RCKiK w Słupsku.
Wszystkim uhonorowanym Panom dziękujemy za wspaniałą prospołeczną postawę oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa.