Wójt Gminy Postomino wraz z pracownikami podjęli wyzwanie

W dniach 16-17 lipca 2020 r. grupa 11 pracowników Urzędu Gminy w Postominie wspólnie z Wójtem Januszem Bojkowskim i Skarbnikiem Dorotą Bałukonis wzięli udział w #5x5OddajKrewChallenge – akcji promującej honorowe krwiodawstwo. Łącznie oddano prawie 4 litry krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Do akcji nominujemy:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Postominie

Nie bądź żyła oddaj krew