W rocznicę przelanej krwi na Wołyniu

W 77 rocznice Ludobójstwa Polaków na Wołyniu delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły kwiaty przy Krzyżu Wołyńskim. W imieniu Centrum kwiaty złożyła Dyrektor Kinga Sass wraz z Edwardem Müllerem członkiem Po­mor­skiej Wo­je­wódz­kiej Rady Kon­sul­ta­cyj­nej do spraw Działaczy Opozycji An­ty­ko­mu­ni­stycz­nej oraz Osób Re­pre­sjo­no­wa­nych z Powodów Po­li­tycz­nych.