Uwaga Pacjenci!

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z użytku donosowe postaci leków Minirin i Octostim (desmopresyna).

Szczegółowa informacja o wycofanych numerach serii znajduje się z zamieszczonych decyzjach.Osoby stosujące powyższe leki prosimy o kontakt ze swoimi lekarzami prowadzącymi w celu ustalenia dalszego leczenia.
Decyzja_10.07.2020 r._Octostim