Uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu w Starostwie Powiatowym w Lęborku

W sali Starostwa Powiatowego w Lęborku odbyła się uroczystość nadania odznaki “Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez Ministra Zdrowia. Odznaczonych zostało 15 krwiodawców, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi. Wśród nich po raz pierwszy była kobieta.
Odznaki z upoważnienia Pani Dyrektor Kingi Sass wręczała Magdalena Żynis z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku im. Jana Pawła II w Słupsku.
W uroczystości wręczenia wzięła udział starosta Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski. Uroczystość poprowadził Edward Müller, koordynator ds. promocji.
Odznaczenia otrzymali:
Joanna Czajkowska
Józef Jan Drapiński
Mateusz Górnik
Wojciech Hinca
Piotr Jopkiewicz
Bogusław Krzysztof Kaczmarek
Łukasz Kaczmarek
Zygmunt Licow
Andrzej Lis
Ziemowit Łapa
Krzysztof Maćkowiak
Daniel Nickiewicz
Kamil Radant
Robert Renkiewicz
Krystian Wiczkowski
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego ❤️❤️