Twoja krew, moje życie – Potęgowo

W II semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół w Potęgowie w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Słupsku wzięli udział w akcji edukacyjnej: ,,Twoja krew, moje życie’’, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020’’. W ramach akcji edukacyjnej zostały przeprowadzone przez wychowawców klas zajęcia pod hasłem ,,Łączy nas krew, która ratuje życie’’, podczas których uczniowie obejrzeli film i dowiedzieli się m.in.:

  1. Gdzie można oddawać krew?
  2. Ile krwi można oddać jednorazowo?
  3. Kiedy można zacząć oddawać krew?
  4. Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?
  5. Jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi?

Uczniowie młodszych klas rozwiązywali rebusy, starsi zmierzyli się z krzyżówkami. Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę. Za udział w akcji i aktywną pracę na zajęciach każdy uczeń otrzymał gadżet – czerwony elastyczny ołówek lub magnetyczną zakładkę.

Dodatkowo uczniowie klas szóstych wzięli udział w konkursie na najciekawszy plakat propagujący krwiodawstwo.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie potwierdzili, że zajęcia były bardzo interesujące, a takie akcje edukacyjne są bardzo potrzebne.