TAK ŚWIĘTOWALIŚMY HONOROWE DNI KRWIODAWSTWA

Przez cały tydzień ( 22.11-27.11) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku obchodziliśmy Honorowe Dni Krwiodawstwa PCK. Dziękujemy serdecznie wszystkim Dawcom , którzy w tych dniach dali wspaniałe świadectwo odpowiedzialności społecznej. Każdy kto odwiedził nas w tych dniach został obdarowany upominkami. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do firmy deweloperskiej grupa Sierleccy, ich wsparcie finansowe umożliwiło nam obdarowanie naszych dawców koszulkami z hasłami motywującymi do oddawania krwi.