Spotkanie z Zarządem Człuchowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

W dniu 13.08.2021r. w Człuchowie w godzinach popołudniowych Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Pani Kinga Sass spotkała się z Zarządem Człuchowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi -Karoliną Brzezińską, Krzysztofem Michalakiem, Piotrem Zawadą. Podczas trzygodzinnego spotkania omówiono zasady współpracy i problemy honorowego krwiodawstwa.W spotkaniu uczestniczył koordynator do spraw promocji Pan Edward Müller.