Spotkanie z Wojewodą Pomorskim

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkał się z Kingą Sass, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku oraz Edwardem Müllerem, ko­or­dy­na­torem ds. promocji. Omawiano kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum oraz planowanymi przedsięwzięciami RCKiK.